Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2023 r. |

W dniu 31 stycznia 2024 r. upłynie termin przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2023 r. Składa się ją na druku ZUS IWA. Obowiązek przekazania informacji ZUS …