Odliczenie VAT z faktury zawierającej błędny NIP

W swojej dokumentacji posiadam fakturę zakupu, na której sprzedawca wpisał błędnie mój NIP. W celu poprawy tego błędu wystawiłem notę korygującą i wysłałem ją wystawcy faktury. Czy mogę odliczyć VAT z faktury, mimo iż nie otrzymałem jeszcze akceptacji noty korygującej? Podatnikom …