Zakupy sfinansowane mikropożyczką a VAT

Otrzymałem mikropożyczkę z urzędu pracy w wysokości 5.000 zł. Czy od zakupów sfinansowanych tą pożyczką mam prawo do odliczenia VAT? W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia …