Czas na złożenie ZUS IWA

Z dniem 31 stycznia 2024 r. upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok 2023. Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: …

Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2023 r. |

W dniu 31 stycznia 2024 r. upłynie termin przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2023 r. Składa się ją na druku ZUS IWA. Obowiązek przekazania informacji ZUS …