Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące dowodów zakupu

W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu (opcjonalne): MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT), VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR …