Nowy JPK_VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące nowego JPK_VAT, z których wynika, że: kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają …

Terminy dla nowego pliku JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT

Mocą ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (…), zwanej tarczą 4.0, termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników zostanie przesunięty na 1 października 2020 r. Elementy …