Prawo opłacania kwartalnego ryczałtu w 2020 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy już się zdecydowali lub zdecydują na 2020 r. na wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek będą opłacać co miesiąc. Jednak niektórzy przedsiębiorcy korzystający z tej …