Limity podatkowe na 2021 r.

Szereg limitów w ustawach o podatku dochodowym wyrażonych zostało w euro. Limity te przelicza się co roku po ustawowo określonym kursie tej waluty, przez co ich wysokość w złotych w każdym roku jest inna. Właściwym kursem do przeliczania kwot tych limitów na złote …