Zapłata podatków, ceł i kar od 2020 r.

Nie wszystkie podatki i niepodatkowe należności budżetowe wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do obsługi wyłącznie VAT, PIT i CIT. Grzywny nałożone mandatem za wykroczenia skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata paliwowa muszą trafić na odpowiednie konto …

Mikrorachunek podatkowy – zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r.

Zalety mikrorachunku podatkowego Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego ma zapewnić szybszą obsługę płatności (VAT, PIT, CIT). MF wskazało także, że szybciej będzie można otrzymać potrzebne zaświadczenie, np. o niezaleganiu w podatkach. Do innych zalet mikrorachunku podatkowego należy zaliczyć: …

od 01.01.2020r. INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Od 1 stycznia 2020 r. płatność PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego będzie następować wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Numer mikrorachunku już teraz można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym …