Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Jednym z obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy w związku z wprowadzaniem nowego JPK_VAT, jest oznaczanie niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 – GTU_13. Przykładowo, GTU_01 trzeba będzie stosować w przypadku dostawy napojów alkoholowych …