Nomenklatura scalona CN 2020

Od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008. Towary klasyfikuje się przy zastosowaniu unijnej Nomenklatury scalonej (CN). Na stronie www.klasyfikacje.gofin.pl można zapoznać się z nową klasyfikacją …