Opłata recyklingowa konto bankowe do wpłat

Opłata recyklingowa. Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa …

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r. Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które ty im udostępniasz, musisz: pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek), wnieść pobraną od klientów opłatę …

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się …

Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa …

Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w%nbsp;rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa …

Nowe obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej dotyczącej toreb foliowych

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1579, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach …