Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące sprzedaży

Oznaczenia dotyczące sprzedaży W NOWYM JPK_VAT OD 1.10.2020r. Dowody sprzedaży Niektóre dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń pole pozostanie …