Styczniowe obowiązki płatnicze

Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania rocznych deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych. …