Wydatki na firmowy motocykl w pdof

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów) i niebędąca podatnikiem VAT nabyła na początku września 2022 r. motocykl, który zamierza wykorzystywać w prowadzeniu swojej firmy. Motocykl został zaliczony do środków trwałych, …

Styczniowe obowiązki płatników pdof

Początek roku to intensywny czas dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają oni bowiem tylko miesiąc na wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych. Podmioty będące płatnikami …