Zapłata podatków, ceł i kar od 2020 r.

Nie wszystkie podatki i niepodatkowe należności budżetowe wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do obsługi wyłącznie VAT, PIT i CIT. Grzywny nałożone mandatem za wykroczenia skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata paliwowa muszą trafić na odpowiednie konto …