Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. PIT-28, nowe terminy

PIT-28, nowe terminy • 30 kwietnia – nowy termin na składanie zeznania PIT-28. Nie jest to zmiana jednorazowa tylko „na stałe”. • Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego …

Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Ryczałt -> skala podatkowa (cały rok)

• Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu 2022 …