Czym jest PPK- wszystko o Pracowniczych Planach Kapitałowych

CZYM JEST PPK ? PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to w skrócie powszechny program  oszczędzania stworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele …