Opłata recyklingowa konto bankowe do wpłat

Opłata recyklingowa. Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa …

Dobrowolny MPP

Ty decydujesz, którą fakturę opłacisz metodą podzielonej płatności W przypadku większości transakcji stosowanie MPP jest dobrowolne. Ważne: jako nabywca (podatnik VAT) decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli …

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

     Co to jest MPP W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą …

Od 1 listopada 2019r. przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Zgodnie z ustawą nowelizującą, przewidziano możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS (powyższe będzie dotyczyć również m.in. zapłaty zaliczek na PIT/CIT, …

Od 1 listopada 2019r. zbiorcze regulowanie faktur w ramach MPP

Zapłata z zastosowaniem MPP będzie mogła dotyczyć więcej niż jednej faktury (obecnie można dokonywać przelewu z zastosowaniem MPP wyłącznie za jedną fakturę – nie ma przelewów zbiorczych). Będzie to dotyczyło MPP w wersji dobrowolnej, a także obligatoryjnej. Warunkiem …

Jak wykonać przelew do ZUS w 2018 roku?

Stare numery rachunków ZUS właśnie straciły ważność. Składki ZUS możemy obecnie wpłacić tylko i wyłącznie na nowe, indywidualne konto przypisane do konkretnej firmy. Skąd wziąć numer tego rachunku i jak sprawdzić jego poprawność? Jak prawidłowo …