Zmiany dotyczące mikropożyczek (bardzo ważne w aspekcie umarzania).

Informujemy, iż ustawa tzw. Tarcza 4.0 (tj. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19)  wprowadziła następujące zmiany w zakresie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców …