Od 2020 r. kara za niezarejestrowanie samochodu

Od 1 stycznia 2020 r. właścicielom samochodów grozi kara za niezgłoszenie kupna lub sprzedaży albo niezarejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy. Właściciele aut mają 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi …