Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. PIT-28, nowe terminy

PIT-28, nowe terminy • 30 kwietnia – nowy termin na składanie zeznania PIT-28. Nie jest to zmiana jednorazowa tylko „na stałe”. • Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego …

Zamiana ryczałtu na skalę w 2022r.

Polski Ład 2.0, nad którym trwają prace w Senacie (druk nr 714), przewiduje dla przedsiębiorców będących w 2022 r. tzw. ryczałtowcami możliwość zamiany ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Wprowadzenie takiego rozwiązania podyktowane jest obniżeniem w trakcie roku stawki podatku …

PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego zeznanie to dotyczy. Ponieważ 28 lutego w 2021 r. …