W 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w PIT i ryczałcie

W 2021 r. podatników PIT czekają kolejne zmiany. Większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z ulgi dla młodych, wzrośnie limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zostaną obniżone niektóre stawki ryczałtu. To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych …

Terminy na zgłoszenie wyboru formy opodatkowania

Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof dla uzyskiwanych z działalności gospodarczej przychodów (dochodów) zobowiązani są wybrać formę opodatkowania na dany rok podatkowy. Obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, ale tylko tych, którzy wybiorą podatek …

Prawo opłacania kwartalnego ryczałtu w 2020 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy już się zdecydowali lub zdecydują na 2020 r. na wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek będą opłacać co miesiąc. Jednak niektórzy przedsiębiorcy korzystający z tej …