Wsparcie dla samozatrudnionych.

Z czego może skorzystać samozatrudnieni? Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa. Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć samozatrudnieni? Wysokość wsparcia uzależniona jest …