Jakie składki ZUS zapłacą przedsiębiorcy w 2024 r.

W styczniu 2024 r. po raz ostatni, przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jeszcze w wysokości obowiązującej w 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla …

Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -składka zdrowotna jak ją liczyć?

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób: • …