Jakie składki ZUS zapłacą przedsiębiorcy w 2024 r.

W styczniu 2024 r. po raz ostatni, przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jeszcze w wysokości obowiązującej w 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla …

Składki ZUS społeczne na 2022 rok

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022. Dzięki niemu wiadomo na pewno, że: prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej …