Wyższa stawka VAT na żywność, niższa na usługi kosmetyczne

Od 1 kwietnia 2024 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 10 (poz. 1-18) powrócono do 5% stawki VAT. Zmiana objęła m.in. mięso, ryby i przetwory, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, warzywa, owoce i przetwory, orzechy, tłuszcze roślinne …

Ważne! Decyzja ws. VAT na podstawowe produkty spożywcze

W związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0%, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. https://www.gov.pl/web/finanse/decyzja-ws-vat-na-podstawowe-produkty-spozywcze …

Nomenklatura scalona CN 2020

Od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008. Towary klasyfikuje się przy zastosowaniu unijnej Nomenklatury scalonej (CN). Na stronie www.klasyfikacje.gofin.pl można zapoznać się z nową klasyfikacją …