Terminy dla nowego pliku JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT

Mocą ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (…), zwanej tarczą 4.0, termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników zostanie przesunięty na 1 października 2020 r. Elementy …

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej. Ma ona na celu zapewniać podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT. Przepisy dotyczące WIS, w tym jej charakteru, i szczegółowa …