Ulga na zakup kas online

Komu przysługuje ulga na zakup kas online Lp. Ulga na zakup kas online przysługuje podatnikom, u których: 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online (obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania) …