Opłata recyklingowa konto bankowe do wpłat

Opłata recyklingowa. Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa …