Wsparcie dla firm. Jak uzyskać pomoc

Co zakłada wsparcie? Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie? Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: Co najmniej 30 …