ZUS o świadczeniach za okres kwarantanny

Obecnie wiele osób w naszym kraju poddanych jest kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia COVID-19. Z reguły uniemożliwia to świadczenie pracy, a tym samym osiąganie zarobków/przychodów. Oczywiste jest więc, iż osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu poddane przymusowej kwarantannie …