Prawo opłacania kwartalnego ryczałtu w 2020 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy już się zdecydowali lub zdecydują na 2020 r. na wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek będą opłacać co miesiąc. Jednak niektórzy przedsiębiorcy korzystający z tej …

Mniej obowiązków dla prowadzących pkpir w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zlikwidowano w nim obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia i kart przychodów pracowników. Nowe rozporządzenie …