W 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w PIT i ryczałcie

W 2021 r. podatników PIT czekają kolejne zmiany. Większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z ulgi dla młodych, wzrośnie limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zostaną obniżone niektóre stawki ryczałtu. To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych …

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642). Przewiduje on wprowadzenie od 2021 r. zmian m.in. w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Przede wszystkim …