Czas na złożenie ZUS IWA

Z dniem 31 stycznia 2024 r. upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok 2023. Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: …

Jakie składki ZUS zapłacą przedsiębiorcy w 2024 r.

W styczniu 2024 r. po raz ostatni, przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jeszcze w wysokości obowiązującej w 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r., a następnie od 1 lipca 2024 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla …

Miesięczny urlop od składki ZUS – nowe rozwiązania w 2024 r.

Wakacje od składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców i samozatrudnionych przez jeden miesiąc w ciągu roku to nowe rozwiązanie, które ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Rada Ministrów pracuje również nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Od 2025 …

Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2023 r. |

W dniu 31 stycznia 2024 r. upłynie termin przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2023 r. Składa się ją na druku ZUS IWA. Obowiązek przekazania informacji ZUS …

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA

Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tych zmian ZUS dostosował dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA oraz ZUS RCA. Nowe wersje ZUS DRA oraz ZUS RCA dokumentów będzie można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie …