Kto może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS?

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Płatnicy składek: jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym: którzy na dzień  29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń …