Przedłużone terminy dla płatników pdof

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972) dał więcej czasu płatnikom pdof na wywiązanie się z ustawowych …