Sprzedaż udokumentowana paragonem w nowym pliku JPK_VAT

Sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, co do zasady, dokumentuje się fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych generalnie powinna zostać potwierdzona paragonem. Przy czym przepisy o VAT nie zabraniają, aby sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców była …

Minimalna płaca w 2021 r.

Od przyszłego roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wysokości obowiązującej w tym roku wzrośnie o 200 zł. W 2021 r. wynagrodzenie to wyniesie bowiem 2.800 zł (obecnie wynosi ono 2.600 zł). Zostało ono ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września …

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 18 maja 2020 r., zamieszczonym na stronie internetowej www.gov./web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości, wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym …

Limity podatkowe na 2021 r.

Szereg limitów w ustawach o podatku dochodowym wyrażonych zostało w euro. Limity te przelicza się co roku po ustawowo określonym kursie tej waluty, przez co ich wysokość w złotych w każdym roku jest inna. Właściwym kursem do przeliczania kwot …

Pomoc z ZUS dla branży turystycznej

Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek oraz świadczenia postojowego w wysokości 80% kwoty minimalnej płacy (obecnie 2.080 …

Skany faktur jako dokumenty uprawniające do odliczenia VAT

Dyrektor KIS w ww. interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2020 r. jednoznacznie wyjaśnił, że przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. Takie same …

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642). Przewiduje on wprowadzenie od 2021 r. zmian m.in. w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Przede …

Z subwencji z PFR można finansować wydatki w kwocie netto

Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka pomoc może być udzielona m.in. mikro, małym i średnim firmom w formie subwencji finansowej. …