Czym jest PPK- wszystko o Pracowniczych Planach Kapitałowych

CZYM JEST PPK ? PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to w skrócie powszechny program  oszczędzania stworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele …

Ulga na zakup kas online

Komu przysługuje ulga na zakup kas online Lp. Ulga na zakup kas online przysługuje podatnikom, u których: 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online (obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania) …

TARCZA 6.0 –BEZZWROTNA DOTACJA, DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

BEZZWROTNA DOTACJA (max. 5000 ZŁ) (art. 15zze4) Dodatkowa pożyczka/dotacja w wysokości maksymalnie do 5000 zł dotyczy podmiotów, które:mają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy na dzień 30 września 2020 r., prowadziły działalność gospodarczą o przeważającym PKD: …

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają obowiązek zakupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin ich zakupu (30 czerwca 2020 r.) został wydłużony do 1 …

W 2021 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w PIT i ryczałcie

W 2021 r. podatników PIT czekają kolejne zmiany. Większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z ulgi dla młodych, wzrośnie limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zostaną obniżone niektóre stawki ryczałtu. To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych …

Faktura uproszczona wyklucza dodatkową

Kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury zbiorczej. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy – wynika z interpretacji dyrektora KIS. Jest ona zgodna z objaśnieniami ministra …

Firmowy śledzik bez ograniczeń

Opublikowane w ubiegłym tygodniu rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) ogranicza spotkania prywatne do pięciu osób (nie licząc gospodarzy). Nie obejmuje jednak …