Płatności BLIK a ewidencja na kasie rejestrującej

Generalną zasadą jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT określa liczne wyjątki od stosowania …

Od 2023 r. obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli go nie założy, dokona tego za niego organ rentowy. Obowiązek ten określa art. 47b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wejdzie …

Podatnik bezgotówkowy – ulga podatkowa w PIT na terminal

Podatnik bezgotówkowy to program Ministerstwa Finansów, w ramach którego przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki na nabycie oraz obsługę terminala płatniczego, mają możliwość skorzystania z dedykowanych im ulg podatkowych czyli z jednego z dwóch pakietów: SILVER lub GOLD. Koszt i odliczenie od dochodu Część …

Działalność nierejestrowana – zasady prowadzenia i rozliczania podatków

Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, a obecnie rozważają rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę, z której planowane miesięczne przychody nie powinny przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego w 2022 r. …

Możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, niejednokrotnie zastanawiają się nad tym, jaka ma być forma, w jakiej będzie ona wykonywana. Najczęściej decydują się na tzw. jednoosobową działalność gospodarczą lub – jeśli przedsięwzięcie jest …

Kasa fiskalna przy zapłacie na rachunek bankowy podatnika

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Od tej zasady przewidziano wyjątki, które zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku …

Odliczenie VAT z faktury zawierającej błędny NIP

W swojej dokumentacji posiadam fakturę zakupu, na której sprzedawca wpisał błędnie mój NIP. W celu poprawy tego błędu wystawiłem notę korygującą i wysłałem ją wystawcy faktury. Czy mogę odliczyć VAT z faktury, mimo iż nie otrzymałem jeszcze akceptacji noty korygującej? Podatnikom …