Wzór wniosku WIS-W

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2109), który obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Wniosek oznaczony jest jako WIS-W, natomiast załącznik to WIS-W/A. W załączniku można umieścić wszelkie …

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej. Ma ona na celu zapewniać podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT. Przepisy dotyczące WIS, w tym jej charakteru, i szczegółowa …