Faktura uproszczona wyklucza dodatkową

Kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury zbiorczej. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

Jest ona zgodna z objaśnieniami ministra finansów na 16 października br., dotyczącymi paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Wynikało z nich m.in., że po wydaniu paragonu fiskalnego z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł sprzedawca musi odmówić wystawienia faktury standardowej (bo taki paragon sam w sobie jest fakturą, tyle że uproszczoną). Nie jest również możliwe wystawienie faktury zbiorczej do takich paragonów.

Możliwość wystawienia faktury zwykłej lub zbiorczej pojawia się natomiast, gdy sprzedawca wyda paragony z NIP nabywcy na kwotę przekraczającą 450 zł. Takie paragony nie są bowiem fakturami uproszczonymi.

Pytanie, na które odpowiedział dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zostało zadane jeszcze przed ukazaniem się ministerialnych objaśnień, gdy pojawiały się sprzeczne wykładnie w tym zakresie.

O interpretację wystąpiła spółka, która sprzedaje gminom bilety miesięczne na przejazdy uczniów komunikacją. Poinformowała, że każdy pojedynczy bilet jest wystawiany jako odrębny paragon fiskalny, zawierający NIP gminy, która występuje tu w roli nabywcy, a zarazem płatnika za te bilety. Pojedyncza wartość biletu jest niższa niż 450 zł, ale jednorazowo jest ich wystawianych kilkaset dla jednej gminy. W rezultacie łączna miesięczna wartość sprzedaży wielokrotnie przekracza 450 zł.

Wątpliwości spółki dotyczyły tego, czy do wystawionych już paragonów (każdy na kwotę poniżej 450 zł) powinna zostać wystawiona jeszcze faktura zbiorcza. Z takim żądaniem zwracały się do spółki same gminy.

Ta im odmawiała, bo obawiała się dwukrotnego dokumentowania tej sprzedaży. Oznaczałoby to konieczność podwójnej zapłaty VAT.

Dyrektor KIS przyznał spółce rację. Wskazał, że paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę do 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, która jest traktowana na równi ze zwykłą fakturą. Faktura zbiorcza nie może więc dokumentować sprzedaży, która została już zafakturowana – podkreślił fiskus.

Przypomniał, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT każdy, kto wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. W związku z tym wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych rodziłoby u sprzedawcy ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawiłby on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – wskazał dyrektor KIS.

Wyjaśnił, że faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej 450 zł brutto (100 euro), zawierających numer NIP nabywcy. Takie paragony fiskalne nie są bowiem fakturą.

Dyrektor KIS zwrócił też uwagę na specyfikę działalności spółki. Specyfika wynika z tego, że spółka dokonuje sprzedaży na rzecz gminy, ale drukuje bilety dla poszczególnych uczniów. W tym wypadku wydruki z drukarki fiskalnej są równocześnie imiennymi biletami miesięcznymi.

W związku z tym spółka ma możliwość wystawiania paragonów (biletów miesięcznych) na uczniów bez NIP nabywcy (czyli gminy).

W takiej sytuacji wolno jej będzie wystawić fakturę zbiorczą z NIP nabywcy do biletów miesięcznych wystawionych bez NIP. Nie będzie się to wiązać z koniecznością zapłaty podwójnego VAT – stwierdził organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS

Źródło: INFORLEX