Rozszerzono tarczę finansową 2.0 – uchwała Rady Ministrów

Rada Ministrów podjęła uchwałę o rozszerzeniu tarczy finansowej dla małych i średnich firm. Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów zamieszczono następującą informację w tej sprawie:

“(…) Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego “Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedłożoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rząd chce umożliwić umarzanie przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. (…)

W ramach konsultacji społecznych dodane zostały także nowe branże:

  • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
  • pozostałe drukowanie;
  • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • introligatorstwo i podobne usługi;
  • działalność agencji reklamowych;
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Katalog branż będzie mógł być rozszerzony.