Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD – Drugi próg podatkowy i nowa kwota wolna

Drugi próg podatkowy i nowa kwota wolna-  dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych KPIR
Z 85.528 PLN do 120.000 PLN rocznie wzrasta próg podatkowy po przekroczeniu którego podatnik opodatkowany skalą podatkową będzie rozliczał podatek w stawce 32%, a nie 17%.
• Nowa kwota wolna będzie wynosić dla wszystkich (na skali podatkowej) 30.000 PLN rocznie. Będzie obowiązywał tutaj mechanizm kwoty zmniejszającej podatek 5.100 PLN w skali roku.
• Kwota wolna będzie przy skali podatkowej stała i nie będzie degresywna jak jest do końca roku 2021