PIT-2. Kto i kiedy powinien złożyć ten formularz [ZMIANY 2023]

PIT-2 powraca w nowej, rozbudowanej wersji. Złożenie tego druku może mieć wpływ na wysokość pensji netto w 2023 r.

PIT-2 w 2023 r. Najważniejsze zmiany

PIT-2 w wersji 9 znacznie różni się od PIT-2 z poprzednich lat. Przede wszystkim, nie jest to już tylko jednostronicowe „oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. W jednym superformularzu, który liczy teraz trzy strony, zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejną nowością jest możliwość złożenia tego wniosku nie tylko przez pracowników, ale też np. przez osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracujące na kontraktach bądź pełniące funkcję członka zarządu.

Jeszcze inna zmiana to prawo do złożenia PIT-2 nie tylko jednemu płatnikowi. Nowe przepisy pozwalają, by formularz złożyć jednemu, dwóm lub trzem płatnikom, odpowiednio dzieląc między nich ułamkowe części kwoty zmniejszającej podatek.

Do czego służy PIT-2 w 2023 r.

Aktualny na rok 2023 formularz PIT-2 pozwala:

– upoważnić płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę) do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek;

– podzielić miesięczną kwotę zmniejszającą podatek między kilku płatników;

– zgłosić zamiar rozliczenia podatku wraz z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowujące dziecko;

– wnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dotyczy pracowników dojeżdżających z innej miejscowości);

– wnioskować o stosowanie ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów;

– zrezygnować z ulgi dla młodych;

– zrezygnować z pracowniczych bądź autorskich kosztów uzyskania przychodów;

– wnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek (dotyczy osób, których spodziewany roczny dochód nie przekroczy 30 tys. zł).

Złożyłem już PIT-2 w poprzednich latach. Czy znów muszę go składać?

Przepis nakazujący aktualizację PIT-2 był zapowiadany przy okazji prac legislacyjnych nad Polskim Ładem 2.0, ale ostatecznie nie znalazł się w ustawie. Jeśli ktoś złożył w ubiegłych latach PIT-2 i tym samym upoważnił swojego pracodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jego oświadczenie pozostaje ważne w 2023 r.

Nie oznacza to jednak, że ponowne złożenie PIT-2 zawsze będzie bezcelowe. Pamiętajmy, że druk w aktualnej wersji ma też wiele nowych zastosowań i niekiedy warto go złożyć ponownie, chociaż składaliśmy go już w poprzednich latach. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy podatnik:

– chce i może korzystać już w trakcie roku z preferencji dla małżonków lub samotnych rodziców;

– przeprowadził się do innej miejscowości i będzie dojeżdżać do pracy, a w związku z tym uzyska prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;

– chce korzystać z ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów, a w 2022 r. nie składał wniosku o ich stosowanie.

To tylko przykładowe indywidualne sytuacje, w których warto zadbać o aktualizację druku PIT-2. Co do zasady – jeśli ktoś pracuje tylko w jednym miejscu, nie korzysta z ulg podatkowych, nie zmienia pracy ani miejsca zamieszkania, a PIT-2 składał w poprzednich latach, prawdopodobnie nie będzie musiał składać druku ponownie. A jeśli ktoś jest w bardziej złożonej sytuacji? Na pewno nie zaszkodzi zapoznać się z wzorem nowego PIT-2.

Rozliczenie z małżonkiem lub jako samotny rodzic także przez PIT-2

Podatnicy zamierzający rozliczyć PIT z małżonkiem lub z dzieckiem (jako samotny rodzic) mogą złożyć płatnikowi (np. pracodawcy) oświadczenie o zamiarze skorzystania z którejś z tych preferencji. Dotyczy to tych podatników, których:

a) spodziewane roczne dochody nie przekroczą 120 tys. zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika;

b) spodziewane roczne dochody przekroczą 120 tys. zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty.

W sytuacja a) płatnik po otrzymaniu oświadczenia będzie stosował podwójną kwotę zmniejszającą podatek – w konsekwencji wynagrodzenie netto będzie wyższe. W sytuacji b) podatnik uniknie przekroczenia drugiego progu podatkowego w trakcie roku – nawet jeśli jego dochody przekroczą wysokość progu (120 tys. zł), od jego wynagrodzenia będą odprowadzane zaliczki na PIT w wysokości 12 proc., a nie 32 proc.

Oświadczenie o zamiarze rozliczenia podatku z małżonkiem lub jako samotny rodzic składa się raz na rok. W poprzednich latach przepisy nie określały urzędowego wzoru formularza, na którym należy to zrobić. Obecnie podatnicy mogą skorzystać z PIT-2. Zamiar rozliczenia się z małżonkiem lub dzieckiem zgłasza się poprzez wypełnienie części E nowego druku.

Oświadczenie o rozliczeniu PIT z dzieckiem bądź małżonkiem, chociaż w opisanych wyżej sytuacjach będzie opłacalne, nie jest obowiązkowe. Jeśli ktoś go nie złoży, zachowa prawo do preferencyjnego rozliczenia, z tym, że skorzysta z tego dopiero przy rozliczaniu PIT za rok 2023 r.

PIT-2 u dwóch lub trzech pracodawców

Do tej pory PIT-2 można było składać tylko u jednego pracodawcy. W konsekwencji, ktoś mógł pracować na dwóch etatach z takim samym wynagrodzeniem brutto, a wynagrodzenie netto w obu firmach było różne. Teraz to się zmieniło. W części C nowego formularza możemy podzielić kwotę wolną między jednego, dwóch lub trzech płatników (np. pracodawców).

Jak to działa? Każdemu podatnikowi przysługuje stała kwota zmniejszająca podatek, która obecnie wynosi 3600 zł rocznie. Miesięcznie może wykorzystać maksymalnie 1/12 tej kwoty, czyli 300 zł. Jeśli podatnik pracuje tylko w jednym miejscu, sprawa jest prosta: składa płatnikowi PIT-2 z zaznaczonym w części C „polem 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)”.

Jeśli podatnik pracuje w dwóch miejscach, ma wybór:

– złożyć PIT-2 tylko u jednego płatnika, upoważniając go do stosowania całej przysługującej mu 1/12 kwoty zmniejszającej (300 zł).

– złożyć PIT-2 u obu pracodawców, każdego upoważniając do stosowania 1/24 kwoty zmniejszającej (150 zł).

Analogicznie, jeśli ktoś pracuje w trzech miejscach, może:

– złożyć PIT-2 tylko jednemu płatnikowi (pracodawcy) i upoważnić go do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej (300 zł);

– złożyć PIT-2 tylko dwóm płatnikom (pracodawcom) i każdego z nich upoważnić do stosowania 1/24 kwoty zmniejszającej (150 zł);

– złożyć PIT-2 u trzem płatnikom (pracodawcom) i każdego z nich upoważnić do stosowania 1/36 kwoty zmniejszającej (100 zł).

Źródło: Gazeta Prawna