W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można sprawdzić rozliczenia

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego, podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. Usługa zapewni podatnikom wsparcie w prawidłowym sporządzeniu zeznań podatkowych.

Użytkownicy w swoich „Rozliczeniach” w e-US zobaczą zaksięgowane deklaracje i zeznania podatkowe, ich rozliczenie, dokonane wpłaty (z uwzględnieniem pobranych odsetek), zrealizowane zwroty oraz inne szczegóły rozliczeń, m.in informacje o błędnych deklaracjach.

e-Urząd Skarbowy jest dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Źródło: Komunikat MF z 25 września 2023 r. pt. „Oczekiwana przez użytkowników usługa „Rozliczenia” już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym” – opubl. na www.mf.gov.pl