Podatek minimalny od firm wchodzi w życie od początku 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzi podatek minimalny obejmujący spółki lub grupy kapitałowe, które wykazują stratę lub mają niski wskaźnik rentowności.

Odłożone przepisy Polskiego Ładu

Podatek minimalny został wprowadzony ustawą z października 2021 r., która wprowadzała zmiany podatkowe w ramach “Polskiego Ładu” i miał wejść w życie od początku 2022 r. Jednak ustawą, która zmieniała przepisy związane z “Polskim Ładem”, wejście w życie podatku minimalnego zostało przełożone na początek 2024 r.

Firmy zobowiązane do zapłaty podatku minimalnego

WAŻNE

Podatek minimalny obejmie spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które w ramach działalności operacyjnej ponoszą stratę lub wykazują określony niski wskaźnik dochodowości (udział dochodów w przychodach w wysokości nieprzekraczającej 2 proc.). Przy czym okres, który bierze się pod uwagę przy podatku minimalnym, to 3 lata, a jeśli w jednym z tych lat rentowność przedsiębiorcy była powyżej 2 proc., podatek minimalny nie obowiązuje.

Sposób liczenia podatku

Podatek liczony jest na dwa sposoby – albo podstawą opodatkowania jest 4 proc. przychodów przedsiębiorstwa, albo podstawa wynosi 2 proc. przychodów powiększonych o finansowanie dłużne i niematerialne. W obu przypadkach stawka podatku wynosi 10 proc. podstawy.

Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego w 2025 roku

Zgodnie z przepisami, w przypadku podatku minimalnego nie są liczone zaliczki.

WAŻNE

To oznacza, że mimo wejścia w życie ustawy od początku 2024 r., pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 r.

Marek Siudaj, Polska Agencja Prasowa