Weryfikacja rachunków bankowych zagranicznych kontrahentów w wykazie podatników VAT

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zamieszczonym na stronie  www.podatki.gov.pl w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykazu podatników VAT, płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce. W wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu Prawa bankowego lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z wyjaśnienia tego wynika więc, że  płatność na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT, nie jest weryfikowana pod kątem zgodności rachunku bankowego z wykazem.

źródło: Redakcja Poradnika VAT /15.11.2019