Nowe wnioski na PUE ZUS Tarcza 3.0

Tarcza 3.0, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) znowelizowała specustawę w sprawie COVID-19. To spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w niektórych wnioskach przekazywanych  do ZUS.

Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że od 26 maja br. na portalu PUE ZUS udostępnił nowe wersje wniosków dla osób ubiegających się o:

  •  świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) – w sekcji V wniosku, w treści oświadczenia zmieniono datę rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.,
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) – we wniosku uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodano niezbędne oświadczenia.

ZUS przypomniał też, że obecnie wnioski w ramach tarczy antykryzysowej płatnik może złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (za pośrednictwem strony www.gov.pl),
  • w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS).

Ponadto wskazał, że na PUE ZUS dodano możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK.

Obecnie trwają prace legislacyjne w zakresie wprowadzenia tarczy 4.0. Proponuje się w niej możliwość składania wymienionych wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej.