Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące procedur szczególnych

W broszurze MF podano oznaczenia procedur dla struktury ewidencji w zakresie podatku należnego:

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi),
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT,
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT),
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT,
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

MF wyjaśniło, że pola będzie należało wypełniać dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie “1” w każdym z pól odpowiadających ww. symbolom, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. W przypadku, gdy procedura nie wystąpi, pole pozostanie puste. Przykładowo, jeżeli transakcja udokumentowana fakturą będzie objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz będą istniały powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, wówczas wartość “1” będzie należało wpisać odpowiednio w polu “TP” i “MPP”.

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020