Prawo do świadczeń zdrowotnych dla pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń zdrowotnych po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Dopiero od 31. dnia przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik korzystający z niego traci prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych (wygasa też ono w tym samym czasie członkom jego rodziny zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego).

Zatem, jeżeli udzielony  pracownikowi urlop bezpłatny będzie trwał ponad 30 dni i po tym czasie chciałby on korzystać z opieki zdrowotnej, to powinien:

  • dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ, na zasadach określonych w art. 68 ustawy zdrowotnej (taka osoba jest obowiązana, bez uprzedniego wezwania, opłacać i rozliczać składkę zdrowotną za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 20. dnia następnego miesiąca) lub
  • zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (z tym że takie zgłoszenie dotyczy wyłącznie osoby, która nie podlega obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu i nie jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji).

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022, strona 4