Składki na ubezpieczenia osób rozpoczynających działalność gospodarczą w 2024 r.

Preferencje składkowe dla rozpoczynających działalność

1 2 3 4
Lp. Rodzaje preferencji Okres korzystania z ulgi Na czym polega ulga
1. Działalność
nierejestrowana
Od dnia rozpoczęcia działalności do dnia przekroczenia przychodu w kwocie 75% płacy minimalnej w miesiącu Przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS oraz składki zdrowotnej
2. Ulga na start Pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (z wyjątkiem działalności wymienionej w pkt 1) Przedsiębiorca:

– nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS,

– ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej

3. Składki
preferencyjne
Okres kolejnych 24 miesięcy prowadzenia działalności – przypadający po okresie ulgi na start – zob. pkt 2) Przedsiębiorca:

– ma obowiązek odprowadzania składek na ZUS obliczonych od obniżonej podstawy wymiaru
(30% minimalnego wynagrodzenia),

– ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej (zob. tab. „Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność”)

Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność

1 2 3
Składki na ubezpieczenia społeczne  Styczeń–czerwiec 2024 r. Lipiec–grudzień 2024r.
1 2 3
Podstawa wymiaru 1272,60 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 4242 zł) 1290 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 4300 zł)
Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne 248,41 zł (tj. 19,52%) 251,81 zł (tj. 19,52%)
– rentowe 101,81 zł (tj. 8%) 103,20 zł (tj. 8%)
– chorobowe 31,18 zł (tj. 2,45%) 31,61 zł (tj. 2,45%)
– wypadkowe liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności

Źródło: INFORLEX